حضور جوانان انقلابی و بسیجی در نمازجماعت صبح مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام…۱۳۹۸/۰۵/۱۱