درمانگاه مسجد حضرت ابوالفضل (ع) رودان

درسال۱۳۸۲بنای درمانگاه خیریه شبانه روزی با همین نام مبارک و در کنار مسجد به قصد یاری رساندن به مردم محروم منطقه به ویژه کسانی که از نقاط دوردست به شهر مراجعه می نمایند،آغاز و در سال ۱۳۸۲به اتمام رسید و هم اکنون شامل بخشهای پزشکی عمومی و متخصص در رشته های مامائی، دندانپزشکی و نیز آزمایشگاه مجهز و کم نظیر و داروخانه شبانه روزی در استان مشغول فعالیت می باشد.

 از آنجائیکه شهرستان رودان دارای جمعیتی بیش از یکصد و بیست هزار نفر میباشد که تماماً شیعه اثنی عشری و از علاقه مندان به اهل بیت و ائمه اطهار (ع) میباشند و از طرفی با کمک های مردمی و حمایت مسئولین محترم مؤسسه (درمانگاه) خیریه و دارالشفاء بنام حضرت ابوالفضل (ع) در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) که می توان گفت برای اولین بار تنها درمانگاه خیریه شیعه در استان هرمزگان تاسیس گردیده که اهداف اصلی از راه اندازی مرکز فوق صرفاً خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر  به قشر محروم و مستضعف و کم درآمد این منطقه میباشد.