دعای ندبه مسجد حضرت ابوالفضل رودان

دعای ندبه مسجد حضرت ابوالفضل رودان

برگزاری دعای ندبه توسط جوانان انقلابی و خودجوش مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام شهرستان رودان

ادامه مطلب ...