به گزارش روابط عمومی مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام جناب مهندس غلامپور فرماندار رودان به همراه جناب آقای سقائی رییس اداره اوقاف در مراسم ترتیل خوانی و جزء خوانی قرآن کریم در محل مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام شهرستان رودان حضور یافتند .