پاکسازی زیارت مولا (کنار مولا) توسط بسیجیان پایگاه مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام